Politica de Confidențialitate

TIMBERSTAR SRL cu sediul în Piața Republicii, nr. 29, Tîrgu-Mureș, are grijă de confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal și depune toate eforturile necesare pentru a le proteja, în calitate de operator de date cu caracter personal.

Pagina de față are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://www.timberstar-medical.ro, la care ne vom referi în continuare cu denumirea "site-ul".

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă deveniți client al site-ului, vă prelucrăm următoarele date cu caracter personal:

Nume și prenume
Număr de telefon
Adresa de e-mail
Adresa de facturare
Adresa de livrare

Prelucrăm și date referitoare la modul în care utilizați site-ul, de exemplu, comportamentul /preferințele dumneavoastră în cadrul căutărilor produselor de pe site, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați voit și în mod direct în vederea plasării unei comenzi telefonice sau prin intermediul adresei de e-mail afișată pe site.

Dacă doriți să faceți o comandă la un produs aflat pe site-ul nostru dar inițiați intrarea pe site prin utilizarea contului dumneavoastră de Facebook, Instagram, LinkedIn sau Google, vă prelucrăm datele de profil afișate în mod public de aplicațiile respective. În cazul în care doar vizitați pagina noastră prin intermediul acestor aplicații pentru a vedea produsele afișate pe site-ul nostru, site-ul nu colectează sau păstrează datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să consultați pagina de cookies.

Dacă sunteți vizitator direct al site-ului, vă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în cazul unei comenzi directe plasate la telefon sau prin intermediul e-mailului afișat pe site sau a paginii de contact.

În mod indirect, date precum: adresa IP, browser folosit, durata navigării, istoricul căutărilor, sistem de operare folosit, limba și pagini vizualizate, URL-uri complete, secvența de click-uri către, prin și de la site-ul nostru, informații sau produse vizualizate / căutate, durata vizitelor pe anumite subpagini, informații privind interacțiunea cu subpaginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor;

Când trimiteți un mesaj la adresa de e-mail afișată pe site-ul nostru, colectăm adresa dumneavoastră de e-mail și orice alte informații pe care le furnizați în acel e-mail, cum ar fi numele dumneavoastră, numărul de telefon și informațiile conținute în orice bloc de semnătura din e-mail;

Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime - articolul 6 alineatul (1) litera (b), (f) din Regulamentul general privind protecția datelor, respectiv pentru executarea unui contract sau pentru a demara procesul de angajare într-un contract comercial la cererea dumneavoastră;

Interes legitim: Pentru a răspunde la întrebările și mesajele pe care le primim și pentru păstrarea evidenței corespondenței. Motivul pentru care este necesară efectuarea unui contract este, în cazul în care mesajul dumneavoastră stipulează clar achiziționarea unui produs sau furnizarea de servicii afișate pe site-ul nostru, noi vă vom procesăm informațiile dumneavoastră pentru efectua acest lucru;

Când ne contactați prin telefon, nu colectăm numărul dumneavoastră de telefon și nu înregistrăm convorbirile. Numărul de telefon îl colectăm numai dacă solicitați o comandă de produs sau serviciu, în mode expres.

Mai prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal la utilizarea directă a site-ului în cadrul secțiunii ”carieră” și ”contactați-ne”; datele pe care le furnizați în cadrul acestor secțiuni sunt: nume, prenume, adresa de e-mail iar dacă ne trimiteți CV-ul dumneavoastră prin utilizarea directă a site-ului, toate datele furnizate de dumneavoastră în documentul respectiv.

Scopurile și temeiurile de prelucrării

Dacă sunteți client al site-ului, prelucrarea datele dumneavoastră cu caracter personal se efectuează astfel:

 • Pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și compania noastră pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea unei comenzi plasate la telefon sau prin intermediul e-mail-ului afișat pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate (unde este cazul);

  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră se efectuează cu scopul încheierii și derulării unui contract comercial dintre compania noastră și dumneavoastră în vederea efectuării, finalizării și expedierii unei comenzi, date definite și în cuprinsul Termenilor și Condițiilor site-ului https://www.timberstar-medical.ro. Refuzul furnizării datelor poate conduce la imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre compania noastră și dumneavoastră.

 • Pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce decurg din contextul serviciilor furnizate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor fiscale născute în urma încheierii unui contract între părți, precum și pentru arhivare.

  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale și fiscale. Refuzul furnizării datelor necesare doar în acest scop, poate avea drept consecință imposibilitatea respectării obligațiilor legale și fiscale care sunt necesare la încheierea unui contract comercial sau de prestări servicii dintre compania noastră și dumneavoastră.

 • Pentru activități de marketing, respectiv, pentru transmiterea prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță - e-mail/ mesaje de tip sms - de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de compania noastră.

  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră explicit. Dacă alegeți să vă acordați consimțământul dar aveți dreptul de a vă retrage acest consimțământ oricând doriți.

 • Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin e-mail sau prin telefon. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail conținând comunicări comerciale sau să ne comunicați personal la telefon.

 • Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop de marketing, nu va afecta relația dintre noi și dumneavoastră. Noi vă respectăm alegerea!

 • Colectăm date prin intermediul cookie-urilor și în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățiri experienței oferite pe site.

  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scopuri are la baza interesul legitim de a îmbunătăți permanent experiența clienților noștri pe site. Furnizarea datelor dumneavoastră în aceste scopuri este voluntară. Refuzul furnizării datelor în scopuri, prin intermediul cookie-urilor, nu vă afectează relația cu compania noastră.

  Durata de prelucrarea a datelor dumneavoastră cu caracter personal

  Vă prelucră datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este nevoie pentru realizarea scopurilor juridice și comerciale de prelucrare menționate mai sus.

  În cazul în care sunteți deja client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale dintre compania noastră și dumneavoastră și ulterior conform obligațiilor legale și fiscale în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege, este de mai muți ani, de la data încheierii exercițiului financiar pentru care au fost întocmite.

  În situația în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ștergere a datelor din baza noastră de date, vom interpreta această solicitare ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona și de la primirea de comunicări comerciale despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului.

  În cazul în care solicitați ștergerea datelor însă pe acel moment aveți cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a datelor va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor și finalizarea ultimei comenzi active.

  Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scopuri de marketing, va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

  Daca primim informații despre dumneavoastră din greșeală de la o parte terță și/sau nu vă avem o bază legală pentru prelucrarea acestor informații, vom șterge imediat informațiile dumneavoastră.

  Dezvăluirea datelor cu caracter personal

  În calitatea noastră de operatori de date cu caracter personal, în anumite situații impuse de lege, datele dumneavoastră pot fi accesibile unor terțe părți, operatori de date sau împuterniciți precum furnizori de servicii, operatori de transport, furnizorii de servicii de telefonie, furnizori de servicii de e-mail, furnizori de servicii IT, dezvoltatori de site-uri web, furnizorul (furnizorii) de servicii de găzduire web, furnizorii de servicii de marketing, furnizor de servicii de e-mail marketing;

  Acestea sunt obligate prin contract să mențină confidențialitatea datelor și să le folosească exclusiv în scopul pentru care le-au fost furnizate.

  De asemenea, am mai putea dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către autoritățile publice naționale sau locale în baza unui temei legal bine stabilit, instituții cum ar fi ANAF, Instanța judecătorească etc.

  Temeiul juridic pentru prelucrare: interese legitime - articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor.

  Interesul legitim: în cazul în care partajăm informațiile dumneavoastră pentru a ne permite să ne conducem și să gestionăm eficient activitatea.

  Temeiul juridic pentru prelucrare: este necesar pentru efectuarea unui contract la cererea dumneavoastră de a încheia un contract - articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor.

  Motivul pentru care este necesar - realizarea unui contract: este posibil să partajam informații cu furnizorii noștri de servicii pentru a ne permite sa ne îndeplinim obligațiile care decurg din contractul respectiv sau să luăm măsurile pe care le-ați solicitat înainte de a încheia un contract cu dumneavoastră.

  De asemenea, noi dezvăluim anumite informațiile unor terțe părți în anumite circumstanțe, după cum arătăm mai jos:

  Furnizarea de informații unor terțe părți, cum ar fi Google Inc., Facebook. Google colectează informații prin utilizarea Google Analitics pe website-ul nostru. Google, Facebook, utilizează aceste informații, inclusiv adresele IP și informațiile din cookie-uri, pentru mai multe scopuri, cum ar fi îmbunătățirea calității serviciilor noastre și a experienței dumneavoastră de navigare. Informațiile sunt colectate de Google si Facebook în mod anonim.

  Dacă suspectăm că a avut loc un comportament criminal sau potențial care vă implică, vom avea nevoie, în anumite circumstanțe, să contactam poliția. În cazul în care bănuim că s-a comis o fraudă sau o infracțiune cibernetică sau daca primim amenințări sau comunicări rău amenințătoare față de noi sau față de terții noștri.

  Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime - articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor;

  Interes legitim: prevenirea criminalității sau a activităților criminale suspectate, cum ar fi frauda.

  În legătură cu un litigiu sau o procedură juridică sau potențial juridică este posibil să fie necesar să utilizăm informațiile dumneavoastră dacă suntem implicați într-o procedură legală cu dumneavoastră sau cu o parte terță, fie pentru a soluționa litigiul, fie ca parte a medierii, arbitrajului sau a unei hotărâri judecătorești sau a unui proces similar.

  Temeiul legal pentru prelucrare: interesele noastre legitime - articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor.

  Interes legitim: soluționarea litigiilor sau a eventualelor litigii.

  Pentru respectarea continuă a legilor, reglementărilor și altor cerințe legale vom utiliza și procesa informațiile dumneavoastră pentru a respecta obligațiile legale la care suntem supuși. De exemplu, este posibil sa fie necesar sa dezvăluim informațiile dumneavoastră în baza unei hotărâri judecătorești sau a unei citații.

  Temeiul juridic pentru prelucrare: respectarea unei obligații legale - articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul general privind protecția datelor.

  Interes legitim: în cazul în care obligațiile legale fac parte din legile unei alte țări și nu au fost integrate în cadrul juridic al României, avem un interes legitim de a respecta aceste obligații.

  Transferul datelor cu caracter personal

  În anumite situații excepționale, datele dumneavoastră cu caracter personal mai pot furnizate către terțe companii partenere din afara României numai în baza consimțământului dumneavoastră explicit și doar către state din Uniunea Europeană.

  Drepturile de care beneficiați

  În condițiile prevăzute de legislația prelucrării datelor cu caracter personal, dumneavoastră în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare - dreptul de a solicita și primi detalii privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră conform celor descrise în prezentul document;

 • dreptul de acces la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal precum și detalii privind activitățile de prelucrare, modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

 • dreptul la rectificare - dreptul de corectare a datelor cu caracter personal inexacte, fără întârzieri justificate sau nejustificate precum și completarea datelor incomplete;

 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate - "dreptul de a fi uitat" - persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, iar operatorii sunt obligați să șteargă datele cu caracter personal, în cazul în care există unul dintre următoarele motive:

  • datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;

  • persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea;

  • persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) dreptul la opoziție

  • există neclarități ce vizează legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;

  • datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce îi revine operatorului;

  • datele cu caracter personal aparțin unor copii cu vârsta sub 16 ani;

 • dreptul la restricționarea prelucrării, în anumite condiții, potrivit dispozițiilor art.18 din RGPD, orice persoană vizată beneficiază de dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor care o privesc, atunci când:

  • persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

  • persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu art.21 alin.(1) din RGPD – dreptul la opoziție, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 • dreptul la portabilitatea datelor - dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

 • dreptul la opoziție - privind activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal care privesc persoana vizată:

  • creare de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

  • atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

  • cel târziu în momentul primei comunicări cu persoana vizată, dreptul menționat la alineatele (1) și (2) este adus în mod explicit în atenția persoanei vizate și este prezentat în mod clar și separat de orice alte informații.

  • în contextual utilizării serviciilor societății informaționale și în pofida Directivei 2002/58/CE, persoana vizată își poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificații tehnice.

  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se afla persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului său legitim sau in temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța de judecată;

  • în conformitate cu articolul 77 din Regulamentul general privind protecția datelor, aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente la datele de contact: B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, telefon: +40.318.059.211, +40.318.059.212, www.dataprotection.ro.

  • Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care vă sunt prelucrate datele cu caracter personal prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: office@timberstar-medical.ro sau la numărul de telefon: +40.723.317.912 sau +04.265.265.110

Date personale sensibile

Datele cu caracter personal denumite „Date personale sensibile” sunt informații care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, credințele religioase sau filosofice sau calitatea de membru al unui sindicat sau formațiune politică, informații genetice, informații biometrie în scopul identificării unui individ, informații privind sănătatea sau informații privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice. Nu colectăm și nu solicităm niciodată astfel de informații.

Dacă, totuși, ne transmiteți din greșeală sau în mod voit astfel de informații personale sensibile, vom considera că ne-ați furnizat în mod explicit consimțământul să procesăm informațiile personale sensibile în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor. Vom folosi și procesa informațiile dumneavoastră personale cu caracter sensibil doar în scopul ștergerii acestora.

Modificări ale politicii noastre de confidențialitate

Actualizăm și modificăm periodic politica noastră de confidențialitate.

În cazul în care efectuăm modificări minore ale politicii noastre de confidențialitate, vom actualiza Politica de confidențialitate cu o nouă dată efectivă menționată la începutul acesteia. Prelucrarea informațiilor dumneavoastră va fi guvernată de practicile stabilite în noua versiune a Politicii de confidențialitate de la data efectivă a acesteia.

În cazul în care efectuăm modificări majore ale politicii noastre de confidențialitate sau intenționăm să utilizăm datele dumneavoastră pentru un scop nou sau pentru un scop diferit de scopurile pentru care le- am colectat inițial, vă vom notifica în scris prin e-mail, prin scrisoare expediată prin poșta română, servicii de tip curierat sau prin publicarea unui anunț pe site-ul nostru web.

Vă vom furniza informațiile despre modificarea în cauza și despre scopul și orice alte informații relevante înainte de a utiliza informațiile dumneavoastră pentru noul scop.

Ori de câte ori este necesar, vom obține consimțământul dumneavoastră prealabil înainte de a demara orice procedură de utilizare a informațiilor dumneavoastră într-un scop diferit de scopurile pentru care le-am colectat inițial.

Confidențialitatea minorilor

TIMBERSTAR SRL nu contactează cu bună știință informații de la persoane cu vârsta sub 18 ani. Website-ul nu are ca scop solicitarea de informații de orice fel de la persoane cu vârsta sub 18 ani.

Dacă printr-o eroare intrăm în posesia unor astfel de informații și suntem înștiințați de acest lucru, vom demara procedura de obținere imediată a consimțământului parental adecvat pentru a utiliza aceste informații sau, în cazul în care nu este posibil, vom șterge automat informațiile de pe serverele noastre. Este posibil să primim informații referitoare la persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani prin fraudarea sau înșelăciunea unui terț. Dacă suntem înștiințați despre acest lucru, de îndată ce vom verifica informațiile, atunci când legea cere acest lucru, vom obține imediat consimțământul reprezentantului legal pentru a utiliza aceste informații sau, dacă nu putem obține acest consimțământ, vom șterge informațiile de pe serverele noastre.

Dacă doriți să ne anunțați de primirea unor astfel de informații despre persoane cu vârsta sub 18 ani, vă rugăm să trimiterea unui e-mail la adresa office@timberstar-medical.ro

Politica de Confidențialitate

TIMBERSTAR SRL cu sediul în Piața Republicii, nr. 29, Tîrgu-Mureș, are grijă de confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal și depune toate eforturile necesare pentru a le proteja, în calitate de operator de date cu caracter personal.

Pagina de față are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://www.timberstar-medical.ro, la care ne vom referi în continuare cu denumirea "site-ul".

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă deveniți client al site-ului, vă prelucrăm următoarele date cu caracter personal:

Nume și prenume
Număr de telefon
Adresa de e-mail
Adresa de facturare
Adresa de livrare

Prelucrăm și date referitoare la modul în care utilizați site-ul, de exemplu, comportamentul /preferințele dumneavoastră în cadrul căutărilor produselor de pe site, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați voit și în mod direct în vederea plasării unei comenzi telefonice sau prin intermediul adresei de e-mail afișată pe site.

Dacă doriți să faceți o comandă la un produs aflat pe site-ul nostru dar inițiați intrarea pe site prin utilizarea contului dumneavoastră de Facebook, Instagram, LinkedIn sau Google, vă prelucrăm datele de profil afișate în mod public de aplicațiile respective. În cazul în care doar vizitați pagina noastră prin intermediul acestor aplicații pentru a vedea produsele afișate pe site-ul nostru, site-ul nu colectează sau păstrează datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să consultați pagina de cookies.

Dacă sunteți vizitator direct al site-ului, vă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în cazul unei comenzi directe plasate la telefon sau prin intermediul e-mailului afișat pe site sau a paginii de contact.

În mod indirect, date precum: adresa IP, browser folosit, durata navigării, istoricul căutărilor, sistem de operare folosit, limba și pagini vizualizate, URL-uri complete, secvența de click-uri către, prin și de la site-ul nostru, informații sau produse vizualizate / căutate, durata vizitelor pe anumite subpagini, informații privind interacțiunea cu subpaginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor;

Când trimiteți un mesaj la adresa de e-mail afișată pe site-ul nostru, colectăm adresa dumneavoastră de e-mail și orice alte informații pe care le furnizați în acel e-mail, cum ar fi numele dumneavoastră, numărul de telefon și informațiile conținute în orice bloc de semnătura din e-mail;

Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime - articolul 6 alineatul (1) litera (b), (f) din Regulamentul general privind protecția datelor, respectiv pentru executarea unui contract sau pentru a demara procesul de angajare într-un contract comercial la cererea dumneavoastră;

Interes legitim: Pentru a răspunde la întrebările și mesajele pe care le primim și pentru păstrarea evidenței corespondenței. Motivul pentru care este necesară efectuarea unui contract este, în cazul în care mesajul dumneavoastră stipulează clar achiziționarea unui produs sau furnizarea de servicii afișate pe site-ul nostru, noi vă vom procesăm informațiile dumneavoastră pentru efectua acest lucru;

Când ne contactați prin telefon, nu colectăm numărul dumneavoastră de telefon și nu înregistrăm convorbirile. Numărul de telefon îl colectăm numai dacă solicitați o comandă de produs sau serviciu, în mode expres.

Mai prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal la utilizarea directă a site-ului în cadrul secțiunii ”carieră” și ”contactați-ne”; datele pe care le furnizați în cadrul acestor secțiuni sunt: nume, prenume, adresa de e-mail iar dacă ne trimiteți CV-ul dumneavoastră prin utilizarea directă a site-ului, toate datele furnizate de dumneavoastră în documentul respectiv.

Scopurile și temeiurile de prelucrării

Dacă sunteți client al site-ului, prelucrarea datele dumneavoastră cu caracter personal se efectuează astfel:

 • Pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și compania noastră pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea unei comenzi plasate la telefon sau prin intermediul e-mail-ului afișat pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate (unde este cazul);

  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră se efectuează cu scopul încheierii și derulării unui contract comercial dintre compania noastră și dumneavoastră în vederea efectuării, finalizării și expedierii unei comenzi, date definite și în cuprinsul Termenilor și Condițiilor site-ului https://www.timberstar-medical.ro. Refuzul furnizării datelor poate conduce la imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre compania noastră și dumneavoastră.

 • Pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce decurg din contextul serviciilor furnizate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor fiscale născute în urma încheierii unui contract între părți, precum și pentru arhivare.

  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale și fiscale. Refuzul furnizării datelor necesare doar în acest scop, poate avea drept consecință imposibilitatea respectării obligațiilor legale și fiscale care sunt necesare la încheierea unui contract comercial sau de prestări servicii dintre compania noastră și dumneavoastră.

 • Pentru activități de marketing, respectiv, pentru transmiterea prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță - e-mail/ mesaje de tip sms - de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de compania noastră.

  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră explicit. Dacă alegeți să vă acordați consimțământul dar aveți dreptul de a vă retrage acest consimțământ oricând doriți.

 • Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin e-mail sau prin telefon. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail conținând comunicări comerciale sau să ne comunicați personal la telefon.

 • Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop de marketing, nu va afecta relația dintre noi și dumneavoastră. Noi vă respectăm alegerea!

 • Colectăm date prin intermediul cookie-urilor și în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățiri experienței oferite pe site.

  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scopuri are la baza interesul legitim de a îmbunătăți permanent experiența clienților noștri pe site. Furnizarea datelor dumneavoastră în aceste scopuri este voluntară. Refuzul furnizării datelor în scopuri, prin intermediul cookie-urilor, nu vă afectează relația cu compania noastră.

  Durata de prelucrarea a datelor dumneavoastră cu caracter personal

  Vă prelucră datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este nevoie pentru realizarea scopurilor juridice și comerciale de prelucrare menționate mai sus.

  În cazul în care sunteți deja client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale dintre compania noastră și dumneavoastră și ulterior conform obligațiilor legale și fiscale în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege, este de mai muți ani, de la data încheierii exercițiului financiar pentru care au fost întocmite.

  În situația în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ștergere a datelor din baza noastră de date, vom interpreta această solicitare ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona și de la primirea de comunicări comerciale despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului.

  În cazul în care solicitați ștergerea datelor însă pe acel moment aveți cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a datelor va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor și finalizarea ultimei comenzi active.

  Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scopuri de marketing, va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

  Daca primim informații despre dumneavoastră din greșeală de la o parte terță și/sau nu vă avem o bază legală pentru prelucrarea acestor informații, vom șterge imediat informațiile dumneavoastră.

  Dezvăluirea datelor cu caracter personal

  În calitatea noastră de operatori de date cu caracter personal, în anumite situații impuse de lege, datele dumneavoastră pot fi accesibile unor terțe părți, operatori de date sau împuterniciți precum furnizori de servicii, operatori de transport, furnizorii de servicii de telefonie, furnizori de servicii de e-mail, furnizori de servicii IT, dezvoltatori de site-uri web, furnizorul (furnizorii) de servicii de găzduire web, furnizorii de servicii de marketing, furnizor de servicii de e-mail marketing;

  Acestea sunt obligate prin contract să mențină confidențialitatea datelor și să le folosească exclusiv în scopul pentru care le-au fost furnizate.

  De asemenea, am mai putea dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către autoritățile publice naționale sau locale în baza unui temei legal bine stabilit, instituții cum ar fi ANAF, Instanța judecătorească etc.

  Temeiul juridic pentru prelucrare: interese legitime - articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor.

  Interesul legitim: în cazul în care partajăm informațiile dumneavoastră pentru a ne permite să ne conducem și să gestionăm eficient activitatea.

  Temeiul juridic pentru prelucrare: este necesar pentru efectuarea unui contract la cererea dumneavoastră de a încheia un contract - articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor.

  Motivul pentru care este necesar - realizarea unui contract: este posibil să partajam informații cu furnizorii noștri de servicii pentru a ne permite sa ne îndeplinim obligațiile care decurg din contractul respectiv sau să luăm măsurile pe care le-ați solicitat înainte de a încheia un contract cu dumneavoastră.

  De asemenea, noi dezvăluim anumite informațiile unor terțe părți în anumite circumstanțe, după cum arătăm mai jos:

  Furnizarea de informații unor terțe părți, cum ar fi Google Inc., Facebook. Google colectează informații prin utilizarea Google Analitics pe website-ul nostru. Google, Facebook, utilizează aceste informații, inclusiv adresele IP și informațiile din cookie-uri, pentru mai multe scopuri, cum ar fi îmbunătățirea calității serviciilor noastre și a experienței dumneavoastră de navigare. Informațiile sunt colectate de Google si Facebook în mod anonim.

  Dacă suspectăm că a avut loc un comportament criminal sau potențial care vă implică, vom avea nevoie, în anumite circumstanțe, să contactam poliția. În cazul în care bănuim că s-a comis o fraudă sau o infracțiune cibernetică sau daca primim amenințări sau comunicări rău amenințătoare față de noi sau față de terții noștri.

  Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime - articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor;

  Interes legitim: prevenirea criminalității sau a activităților criminale suspectate, cum ar fi frauda.

  În legătură cu un litigiu sau o procedură juridică sau potențial juridică este posibil să fie necesar să utilizăm informațiile dumneavoastră dacă suntem implicați într-o procedură legală cu dumneavoastră sau cu o parte terță, fie pentru a soluționa litigiul, fie ca parte a medierii, arbitrajului sau a unei hotărâri judecătorești sau a unui proces similar.

  Temeiul legal pentru prelucrare: interesele noastre legitime - articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor.

  Interes legitim: soluționarea litigiilor sau a eventualelor litigii.

  Pentru respectarea continuă a legilor, reglementărilor și altor cerințe legale vom utiliza și procesa informațiile dumneavoastră pentru a respecta obligațiile legale la care suntem supuși. De exemplu, este posibil sa fie necesar sa dezvăluim informațiile dumneavoastră în baza unei hotărâri judecătorești sau a unei citații.

  Temeiul juridic pentru prelucrare: respectarea unei obligații legale - articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul general privind protecția datelor.

  Interes legitim: în cazul în care obligațiile legale fac parte din legile unei alte țări și nu au fost integrate în cadrul juridic al României, avem un interes legitim de a respecta aceste obligații.

  Transferul datelor cu caracter personal

  În anumite situații excepționale, datele dumneavoastră cu caracter personal mai pot furnizate către terțe companii partenere din afara României numai în baza consimțământului dumneavoastră explicit și doar către state din Uniunea Europeană.

  Drepturile de care beneficiați

  În condițiile prevăzute de legislația prelucrării datelor cu caracter personal, dumneavoastră în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare - dreptul de a solicita și primi detalii privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră conform celor descrise în prezentul document;

 • dreptul de acces la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal precum și detalii privind activitățile de prelucrare, modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

 • dreptul la rectificare - dreptul de corectare a datelor cu caracter personal inexacte, fără întârzieri justificate sau nejustificate precum și completarea datelor incomplete;

 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate - "dreptul de a fi uitat" - persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, iar operatorii sunt obligați să șteargă datele cu caracter personal, în cazul în care există unul dintre următoarele motive:

  • datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;

  • persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea;

  • persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) dreptul la opoziție

  • există neclarități ce vizează legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;

  • datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce îi revine operatorului;

  • datele cu caracter personal aparțin unor copii cu vârsta sub 16 ani;

 • dreptul la restricționarea prelucrării, în anumite condiții, potrivit dispozițiilor art.18 din RGPD, orice persoană vizată beneficiază de dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor care o privesc, atunci când:

  • persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

  • persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu art.21 alin.(1) din RGPD – dreptul la opoziție, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 • dreptul la portabilitatea datelor - dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

 • dreptul la opoziție - privind activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal care privesc persoana vizată:

  • creare de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

  • atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

  • cel târziu în momentul primei comunicări cu persoana vizată, dreptul menționat la alineatele (1) și (2) este adus în mod explicit în atenția persoanei vizate și este prezentat în mod clar și separat de orice alte informații.

  • în contextual utilizării serviciilor societății informaționale și în pofida Directivei 2002/58/CE, persoana vizată își poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificații tehnice.

  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se afla persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului său legitim sau in temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța de judecată;

  • în conformitate cu articolul 77 din Regulamentul general privind protecția datelor, aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente la datele de contact: B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, telefon: +40.318.059.211, +40.318.059.212, www.dataprotection.ro.

  • Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care vă sunt prelucrate datele cu caracter personal prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: office@timberstar-medical.ro sau la numărul de telefon: +40.723.317.912 sau +04.265.265.110

Date personale sensibile

Datele cu caracter personal denumite „Date personale sensibile” sunt informații care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, credințele religioase sau filosofice sau calitatea de membru al unui sindicat sau formațiune politică, informații genetice, informații biometrie în scopul identificării unui individ, informații privind sănătatea sau informații privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice. Nu colectăm și nu solicităm niciodată astfel de informații.

Dacă, totuși, ne transmiteți din greșeală sau în mod voit astfel de informații personale sensibile, vom considera că ne-ați furnizat în mod explicit consimțământul să procesăm informațiile personale sensibile în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor. Vom folosi și procesa informațiile dumneavoastră personale cu caracter sensibil doar în scopul ștergerii acestora.

Modificări ale politicii noastre de confidențialitate

Actualizăm și modificăm periodic politica noastră de confidențialitate.

În cazul în care efectuăm modificări minore ale politicii noastre de confidențialitate, vom actualiza Politica de confidențialitate cu o nouă dată efectivă menționată la începutul acesteia. Prelucrarea informațiilor dumneavoastră va fi guvernată de practicile stabilite în noua versiune a Politicii de confidențialitate de la data efectivă a acesteia.

În cazul în care efectuăm modificări majore ale politicii noastre de confidențialitate sau intenționăm să utilizăm datele dumneavoastră pentru un scop nou sau pentru un scop diferit de scopurile pentru care le- am colectat inițial, vă vom notifica în scris prin e-mail, prin scrisoare expediată prin poșta română, servicii de tip curierat sau prin publicarea unui anunț pe site-ul nostru web.

Vă vom furniza informațiile despre modificarea în cauza și despre scopul și orice alte informații relevante înainte de a utiliza informațiile dumneavoastră pentru noul scop.

Ori de câte ori este necesar, vom obține consimțământul dumneavoastră prealabil înainte de a demara orice procedură de utilizare a informațiilor dumneavoastră într-un scop diferit de scopurile pentru care le-am colectat inițial.

Confidențialitatea minorilor

TIMBERSTAR SRL nu contactează cu bună știință informații de la persoane cu vârsta sub 18 ani. Website-ul nu are ca scop solicitarea de informații de orice fel de la persoane cu vârsta sub 18 ani.

Dacă printr-o eroare intrăm în posesia unor astfel de informații și suntem înștiințați de acest lucru, vom demara procedura de obținere imediată a consimțământului parental adecvat pentru a utiliza aceste informații sau, în cazul în care nu este posibil, vom șterge automat informațiile de pe serverele noastre. Este posibil să primim informații referitoare la persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani prin fraudarea sau înșelăciunea unui terț. Dacă suntem înștiințați despre acest lucru, de îndată ce vom verifica informațiile, atunci când legea cere acest lucru, vom obține imediat consimțământul reprezentantului legal pentru a utiliza aceste informații sau, dacă nu putem obține acest consimțământ, vom șterge informațiile de pe serverele noastre.

Dacă doriți să ne anunțați de primirea unor astfel de informații despre persoane cu vârsta sub 18 ani, vă rugăm să trimiterea unui e-mail la adresa office@timberstar-medical.ro

Politica de Confidențialitate

TIMBERSTAR SRL cu sediul în Piața Republicii, nr. 29, Tîrgu-Mureș, are grijă de confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal și depune toate eforturile necesare pentru a le proteja, în calitate de operator de date cu caracter personal.

Pagina de față are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://www.timberstar-medical.ro, la care ne vom referi în continuare cu denumirea „site-ul”.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă deveniți client al site-ului, vă prelucrăm următoarele date cu caracter personal:

Nume și prenume
Număr de telefon
Adresa de e-mail
Adresa de facturare
Adresa de livrare

Prelucrăm și date referitoare la modul în care utilizați site-ul, de exemplu, comportamentul /preferințele dumneavoastră în cadrul căutărilor produselor de pe site, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați voit și în mod direct în vederea plasării unei comenzi telefonice sau prin intermediul adresei de e-mail afișată pe site.

Dacă doriți să faceți o comandă la un produs aflat pe site-ul nostru dar inițiați intrarea pe site prin utilizarea contului dumneavoastră de Facebook, Instagram, LinkedIn sau Google, vă prelucrăm datele de profil afișate în mod public de aplicațiile respective. În cazul în care doar vizitați pagina noastră prin intermediul acestor aplicații pentru a vedea produsele afișate pe site-ul nostru, site-ul nu colectează sau păstrează datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să consultați pagina de cookies.

Dacă sunteți vizitator direct al site-ului, vă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în cazul unei comenzi directe plasate la telefon sau prin intermediul e-mailului afișat pe site sau a paginii de contact.

În mod indirect, date precum: adresa IP, browser folosit, durata navigării, istoricul căutărilor, sistem de operare folosit, limba și pagini vizualizate, URL-uri complete, secvența de click-uri către, prin și de la site-ul nostru, informații sau produse vizualizate / căutate, durata vizitelor pe anumite subpagini, informații privind interacțiunea cu subpaginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor;

Când trimiteți un mesaj la adresa de e-mail afișată pe site-ul nostru, colectăm adresa dumneavoastră de e-mail și orice alte informații pe care le furnizați în acel e-mail, cum ar fi numele dumneavoastră, numărul de telefon și informațiile conținute în orice bloc de semnătura din e-mail;

Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime – articolul 6 alineatul (1) litera (b), (f) din Regulamentul general privind protecția datelor, respectiv pentru executarea unui contract sau pentru a demara procesul de angajare într-un contract comercial la cererea dumneavoastră;

Interes legitim: Pentru a răspunde la întrebările și mesajele pe care le primim și pentru păstrarea evidenței corespondenței. Motivul pentru care este necesară efectuarea unui contract este, în cazul în care mesajul dumneavoastră stipulează clar achiziționarea unui produs sau furnizarea de servicii afișate pe site-ul nostru, noi vă vom procesăm informațiile dumneavoastră pentru efectua acest lucru;

Când ne contactați prin telefon, nu colectăm numărul dumneavoastră de telefon și nu înregistrăm convorbirile. Numărul de telefon îl colectăm numai dacă solicitați o comandă de produs sau serviciu, în mode expres.

Mai prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal la utilizarea directă a site-ului în cadrul secțiunii ”carieră” și ”contactați-ne”; datele pe care le furnizați în cadrul acestor secțiuni sunt: nume, prenume, adresa de e-mail iar dacă ne trimiteți CV-ul dumneavoastră prin utilizarea directă a site-ului, toate datele furnizate de dumneavoastră în documentul respectiv.

Scopurile și temeiurile de prelucrării

Dacă sunteți client al site-ului, prelucrarea datele dumneavoastră cu caracter personal se efectuează astfel:

 • Pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și compania noastră pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea unei comenzi plasate la telefon sau prin intermediul e-mail-ului afișat pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate (unde este cazul);

  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră se efectuează cu scopul încheierii și derulării unui contract comercial dintre compania noastră și dumneavoastră în vederea efectuării, finalizării și expedierii unei comenzi, date definite și în cuprinsul Termenilor și Condițiilor site-ului https://www.timberstar-medical.ro. Refuzul furnizării datelor poate conduce la imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre compania noastră și dumneavoastră.

 • Pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce decurg din contextul serviciilor furnizate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor fiscale născute în urma încheierii unui contract între părți, precum și pentru arhivare.

  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale și fiscale. Refuzul furnizării datelor necesare doar în acest scop, poate avea drept consecință imposibilitatea respectării obligațiilor legale și fiscale care sunt necesare la încheierea unui contract comercial sau de prestări servicii dintre compania noastră și dumneavoastră.

 • Pentru activități de marketing, respectiv, pentru transmiterea prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță – e-mail/ mesaje de tip sms – de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de compania noastră.

  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră explicit. Dacă alegeți să vă acordați consimțământul dar aveți dreptul de a vă retrage acest consimțământ oricând doriți.

 • Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin e-mail sau prin telefon. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail conținând comunicări comerciale sau să ne comunicați personal la telefon.

 • Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop de marketing, nu va afecta relația dintre noi și dumneavoastră. Noi vă respectăm alegerea!

 • Colectăm date prin intermediul cookie-urilor și în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățiri experienței oferite pe site.

  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scopuri are la baza interesul legitim de a îmbunătăți permanent experiența clienților noștri pe site. Furnizarea datelor dumneavoastră în aceste scopuri este voluntară. Refuzul furnizării datelor în scopuri, prin intermediul cookie-urilor, nu vă afectează relația cu compania noastră.

  Durata de prelucrarea a datelor dumneavoastră cu caracter personal

  Vă prelucră datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este nevoie pentru realizarea scopurilor juridice și comerciale de prelucrare menționate mai sus.

  În cazul în care sunteți deja client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale dintre compania noastră și dumneavoastră și ulterior conform obligațiilor legale și fiscale în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege, este de mai muți ani, de la data încheierii exercițiului financiar pentru care au fost întocmite.

  În situația în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ștergere a datelor din baza noastră de date, vom interpreta această solicitare ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona și de la primirea de comunicări comerciale despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului.

  În cazul în care solicitați ștergerea datelor însă pe acel moment aveți cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a datelor va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor și finalizarea ultimei comenzi active.

  Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scopuri de marketing, va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

  Daca primim informații despre dumneavoastră din greșeală de la o parte terță și/sau nu vă avem o bază legală pentru prelucrarea acestor informații, vom șterge imediat informațiile dumneavoastră.

  Dezvăluirea datelor cu caracter personal

  În calitatea noastră de operatori de date cu caracter personal, în anumite situații impuse de lege, datele dumneavoastră pot fi accesibile unor terțe părți, operatori de date sau împuterniciți precum furnizori de servicii, operatori de transport, furnizorii de servicii de telefonie, furnizori de servicii de e-mail, furnizori de servicii IT, dezvoltatori de site-uri web, furnizorul (furnizorii) de servicii de găzduire web, furnizorii de servicii de marketing, furnizor de servicii de e-mail marketing;

  Acestea sunt obligate prin contract să mențină confidențialitatea datelor și să le folosească exclusiv în scopul pentru care le-au fost furnizate.

  De asemenea, am mai putea dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către autoritățile publice naționale sau locale în baza unui temei legal bine stabilit, instituții cum ar fi ANAF, Instanța judecătorească etc.

  Temeiul juridic pentru prelucrare: interese legitime – articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor.

  Interesul legitim: în cazul în care partajăm informațiile dumneavoastră pentru a ne permite să ne conducem și să gestionăm eficient activitatea.

  Temeiul juridic pentru prelucrare: este necesar pentru efectuarea unui contract la cererea dumneavoastră de a încheia un contract – articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor.

  Motivul pentru care este necesar – realizarea unui contract: este posibil să partajam informații cu furnizorii noștri de servicii pentru a ne permite sa ne îndeplinim obligațiile care decurg din contractul respectiv sau să luăm măsurile pe care le-ați solicitat înainte de a încheia un contract cu dumneavoastră.

  De asemenea, noi dezvăluim anumite informațiile unor terțe părți în anumite circumstanțe, după cum arătăm mai jos:

  Furnizarea de informații unor terțe părți, cum ar fi Google Inc., Facebook. Google colectează informații prin utilizarea Google Analitics pe website-ul nostru. Google, Facebook, utilizează aceste informații, inclusiv adresele IP și informațiile din cookie-uri, pentru mai multe scopuri, cum ar fi îmbunătățirea calității serviciilor noastre și a experienței dumneavoastră de navigare. Informațiile sunt colectate de Google si Facebook în mod anonim.

  Dacă suspectăm că a avut loc un comportament criminal sau potențial care vă implică, vom avea nevoie, în anumite circumstanțe, să contactam poliția. În cazul în care bănuim că s-a comis o fraudă sau o infracțiune cibernetică sau daca primim amenințări sau comunicări rău amenințătoare față de noi sau față de terții noștri.

  Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime – articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor;

  Interes legitim: prevenirea criminalității sau a activităților criminale suspectate, cum ar fi frauda.

  În legătură cu un litigiu sau o procedură juridică sau potențial juridică este posibil să fie necesar să utilizăm informațiile dumneavoastră dacă suntem implicați într-o procedură legală cu dumneavoastră sau cu o parte terță, fie pentru a soluționa litigiul, fie ca parte a medierii, arbitrajului sau a unei hotărâri judecătorești sau a unui proces similar.

  Temeiul legal pentru prelucrare: interesele noastre legitime – articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor.

  Interes legitim: soluționarea litigiilor sau a eventualelor litigii.

  Pentru respectarea continuă a legilor, reglementărilor și altor cerințe legale vom utiliza și procesa informațiile dumneavoastră pentru a respecta obligațiile legale la care suntem supuși. De exemplu, este posibil sa fie necesar sa dezvăluim informațiile dumneavoastră în baza unei hotărâri judecătorești sau a unei citații.

  Temeiul juridic pentru prelucrare: respectarea unei obligații legale – articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul general privind protecția datelor.

  Interes legitim: în cazul în care obligațiile legale fac parte din legile unei alte țări și nu au fost integrate în cadrul juridic al României, avem un interes legitim de a respecta aceste obligații.

  Transferul datelor cu caracter personal

  În anumite situații excepționale, datele dumneavoastră cu caracter personal mai pot furnizate către terțe companii partenere din afara României numai în baza consimțământului dumneavoastră explicit și doar către state din Uniunea Europeană.

  Drepturile de care beneficiați

  În condițiile prevăzute de legislația prelucrării datelor cu caracter personal, dumneavoastră în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare – dreptul de a solicita și primi detalii privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră conform celor descrise în prezentul document;

 • dreptul de acces la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal precum și detalii privind activitățile de prelucrare, modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

 • dreptul la rectificare – dreptul de corectare a datelor cu caracter personal inexacte, fără întârzieri justificate sau nejustificate precum și completarea datelor incomplete;

 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate – dreptul de a fi uitat” – persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, iar operatorii sunt obligați să șteargă datele cu caracter personal, în cazul în care există unul dintre următoarele motive:

  • datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;

  • persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea;

  • persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) dreptul la opoziție

  • există neclarități ce vizează legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;

  • datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce îi revine operatorului;

  • datele cu caracter personal aparțin unor copii cu vârsta sub 16 ani;

 • dreptul la restricționarea prelucrării, în anumite condiții, potrivit dispozițiilor art.18 din RGPD, orice persoană vizată beneficiază de dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor care o privesc, atunci când:

  • persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

  • persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu art.21 alin.(1) din RGPD – dreptul la opoziție, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 • dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

 • dreptul la opoziție – privind activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal care privesc persoana vizată:

  • creare de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

  • atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

  • cel târziu în momentul primei comunicări cu persoana vizată, dreptul menționat la alineatele (1) și (2) este adus în mod explicit în atenția persoanei vizate și este prezentat în mod clar și separat de orice alte informații.

  • în contextual utilizării serviciilor societății informaționale și în pofida Directivei 2002/58/CE, persoana vizată își poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificații tehnice.

  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se afla persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului său legitim sau in temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța de judecată;

  • în conformitate cu articolul 77 din Regulamentul general privind protecția datelor, aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente la datele de contact: B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, telefon: +40.318.059.211, +40.318.059.212, www.dataprotection.ro.

  • Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care vă sunt prelucrate datele cu caracter personal prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: office@timberstar-medical.ro sau la numărul de telefon: +40.723.317.912 sau +04.265.265.110

Date personale sensibile

Datele cu caracter personal denumite „Date personale sensibile” sunt informații care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, credințele religioase sau filosofice sau calitatea de membru al unui sindicat sau formațiune politică, informații genetice, informații biometrie în scopul identificării unui individ, informații privind sănătatea sau informații privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice. Nu colectăm și nu solicităm niciodată astfel de informații.

Dacă, totuși, ne transmiteți din greșeală sau în mod voit astfel de informații personale sensibile, vom considera că ne-ați furnizat în mod explicit consimțământul să procesăm informațiile personale sensibile în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor. Vom folosi și procesa informațiile dumneavoastră personale cu caracter sensibil doar în scopul ștergerii acestora.

Modificări ale politicii noastre de confidențialitate

Actualizăm și modificăm periodic politica noastră de confidențialitate.

În cazul în care efectuăm modificări minore ale politicii noastre de confidențialitate, vom actualiza Politica de confidențialitate cu o nouă dată efectivă menționată la începutul acesteia. Prelucrarea informațiilor dumneavoastră va fi guvernată de practicile stabilite în noua versiune a Politicii de confidențialitate de la data efectivă a acesteia.

În cazul în care efectuăm modificări majore ale politicii noastre de confidențialitate sau intenționăm să utilizăm datele dumneavoastră pentru un scop nou sau pentru un scop diferit de scopurile pentru care le- am colectat inițial, vă vom notifica în scris prin e-mail, prin scrisoare expediată prin poșta română, servicii de tip curierat sau prin publicarea unui anunț pe site-ul nostru web.

Vă vom furniza informațiile despre modificarea în cauza și despre scopul și orice alte informații relevante înainte de a utiliza informațiile dumneavoastră pentru noul scop.

Ori de câte ori este necesar, vom obține consimțământul dumneavoastră prealabil înainte de a demara orice procedură de utilizare a informațiilor dumneavoastră într-un scop diferit de scopurile pentru care le-am colectat inițial.

Confidențialitatea minorilor

TIMBERSTAR SRL nu contactează cu bună știință informații de la persoane cu vârsta sub 18 ani. Website-ul nu are ca scop solicitarea de informații de orice fel de la persoane cu vârsta sub 18 ani.

Dacă printr-o eroare intrăm în posesia unor astfel de informații și suntem înștiințați de acest lucru, vom demara procedura de obținere imediată a consimțământului parental adecvat pentru a utiliza aceste informații sau, în cazul în care nu este posibil, vom șterge automat informațiile de pe serverele noastre. Este posibil să primim informații referitoare la persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani prin fraudarea sau înșelăciunea unui terț. Dacă suntem înștiințați despre acest lucru, de îndată ce vom verifica informațiile, atunci când legea cere acest lucru, vom obține imediat consimțământul reprezentantului legal pentru a utiliza aceste informații sau, dacă nu putem obține acest consimțământ, vom șterge informațiile de pe serverele noastre.

Dacă doriți să ne anunțați de primirea unor astfel de informații despre persoane cu vârsta sub 18 ani, vă rugăm să trimiterea unui e-mail la adresa office@timberstar-medical.ro