Accesorii de sterilizare

Decontaminarea intrumentelor chirurgicale, a aparaturii medicale, a tuturor suprafetelor dintr-o institutie medicala este o combinaţie de procese care includ curăţarea, dezinfecţia şi/ sau sterilizarea, cu scopul de a face sigură utilizarea acestora sau reutilizarea lor dar şi manipularea în siguranţă a acestor dispozitive de către personalul medical. Decontaminarea reprezintă îndepărtarea murdăriei şi a microorganismelor patogene de pe obiecte, astfel încât acestea să devină sigure în timpul manipulării, utilizării si/sau prelucrării ulterioare. Etapele ciclului de decontaminare sunt: curăţarea; dezinfecţia; inspecţia; împachetarea; sterilizarea; transportul dispozitivelor sterile; depozitarea; utilizarea; transportul dispozitivelor medicale folosite către serviciul central de sterilizare. Toate aceste etape ale ciclului de decontaminare sunt obligatorii şi trebuie îndeplinite la un standard corespunzător cerinţelor legislative în vigoare. Curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea sunt componente importante ale procesului de prevenire şi control al infecţiilor. Curăţarea eficientă este esenţială înaintea oricărui proces de dezinfecţie sau sterilizare. Tipul şi nivelul contaminării unui dispozitiv medical depind de natura acestuia şi de scopul pentru care este utilizat.